http://www.mediafire.com/i/?y6vtm90337av6em


Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số." Theo quan điểm chính thống, nó là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử dụng Luận lý học (lôgic) và ký hiệu toán học. Các quan điểm khác của nó được miêu tả trong Triết học toán. Do khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều khoa học, toán học được mệnh danh là "ngôn ngữ của vũ trụ".


http://www.mediafire.com/i/?anfmyqr5cvcqeia
http://www.mediafire.com/i/?w6u735wzj1ild62


Giải tích (tiếng Anh: mathematical analysis) là ngành toán học nghiên cứu về các khái niệm giới hạn, đạo hàm, tích phân... Nó có vai trò chủ đạo trong giáo dục đại học hiện nay.
Phép toán cơ bản của giải tích là "phép lấy giới hạn". Để nghiên cứu giới hạn của một dãy số, hàm số,... ta phải "đo" được "độ xa gần" giữa các đối tượng cần xét giới hạn đó. Do vậy, những khái niệm như là mêtric, tôpô được tạo ra để mô tả một cách chính xác, đầy đủ việc đo độ xa, gần ấy.
Các yếu tố được nghiên cứu trong giải tích thường mang tình chất "động" hơn là tính chất "tĩnh" như trong đại số.
Giải tích có ứng dụng rất rộng trong khoa học kỹ thuật, để giải quyết các bài toán mà với phương pháp đại số thông thường tỏ ra không hiệu quả. Nó được thiết lập dựa trên các ngành đại số, lượng giác, hình học giải tích và còn được gọi là "ngành toán nghiên cứu về hàm số" trong toán học cao cấp. Giải tích có một cách gọi phổ thông hơn là phương pháp tính.


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa! - Smith.N Studio!

http://www.mediafire.com/i/?6u7jq094wcebac8


Đại số

Đại số là một ngành toán học nghiên cứu một cách trừu tượng hệ thống số đếm và các phép tính giữa chúng, bao gồm cả một số chủ đề cao cấp như lý thuyết nhóm, vành, trường, lý thuyết bất biến ...
Đại số được xem như là ngành toán học mở rộng hóa và trừu tượng hóa của bộ môn số học . Trong Đại số Biến Số được dùng đại diện cho một số . Biến Số được biểu thị bằng ký tự trong mẩu tự . A + B = C
Đại số giảng dạy trong trường phổ thông chủ yếu liên quan đến các phép tính trên số thực, các hàm số, phương trình và đồ thị sơ cấp. Các nhà toán học gọi môn này là đại số sơ cấp. Xem thêm mục phân loại bên dưới.

Tổng hợp phần Không Gian Vecto - Smith.N Studio!

Tổng hợp phần Không Gian Vecto

Anh Xa Tuyen Tinh - Smith.N.rar

BG Khong Gian Vecto & KG Con - Smith.N.rar

BT Khong Gian Vecto - Smith.N.rar

Dai So Tuyen Tinh DH Thang Long - Smith.N.rar

Khong Gian Euclid - Smith.N.rar

Phep Bien Doi Tuyen Tinh - Smith.N.rar
Tổng hợp phần Ma Trận và Định Thức - Smith.N Studio!


Free File Hosting Made Simple - MediaFire


Bai Tap Dinh Thuc - Nguyen Vu Thu Nhan & Duong Minh Thanh - Smith.N.rar

Bai Tap Ma Tran, Dinh Thuc, He Phuong Trinh - Smith.N.rar

Bai Tap Nhom, Vanh, Truong - Nguyen Vu Thu Nhan & Duong Minh Thanh - Smith.N.rar

Giai Tich Ham Nhieu Bien - Vien Toan Hoc - Smith.N.rar

Slide BG Toan Cap Cap A3 Ths.Doan Vuong Nguyen - Smith.N.rar


Tổng hợp tài liệu, giáo trình, bài giảng, slide ... Toán Cao Cấp A1, A2, A3 - Smith.N Studio!Bai Tap Chuoi So - Smith.N.rar

Bai Tap So Phuc - Smith.N.rar

BG So Phuc Nguyen Vu Thu Nhan DHSP - Smith.N.rar

BT Gioi Han Day So - Smith.N.rar

Dai So Boole & Cac Cong Logic - Smith.N.rar

Dai So Boole Chuong 3 - Smith.N.rar

Dai So Boole English - Smith.N.rar

GT Toan Cao Cap A1 DHQG - Smith.N.rar

GT Toan Cao Cap A2 DHQG - Smith.N.rar

LT & BT So Phuc - Smith.N.rar

Slide Toan Cap Cap A1 Ts.Nguyen Quoc Lan - DHBK - Smith.N.rar

Toan Cao Cap A1 Bai Giang - HV Buu Chinh VT - Smith.N.rar

Toan Cao Cap A1 Bai Tap - HV Buu Chinh VT - Smith.N.rar

Toan Cao Cap A2 Bai Giang - HV Buu Chinh VT - Smith.N.rar

Toan Cao Cap A2 Bai Tap - HV Buu Chinh VT - Smith.N.rar

Toan Cao Cap A3 Bai Giang - HV Buu Chinh VT - Smith.N.rar
Nguồn : UDS


View more latest threads same category: