Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc - isharebook.com

Video
Here I am waiting, I'll have to leave soon
Why am I, holding on?
We knew this day would come, we knew it all along
How did it, come so fast?
This is our last night but it's late
And I'm trying not to sleep
Cause I know, when I wake, I will have to slip away


And when the daylight comes I'll have to go
But tonight I'm gonna hold you so close
Cause in the daylight we'll be on our own
But tonight I need to hold you so close
Oh-woah, oh-woah, oh-woah
Oh-woah, oh-woah, oh-woah


Here I am staring at your perfection
In my arms, so beautiful
The sky is getting bright, the stars are burning out
Somebody slow it down
This is way too hard, cause I know
When the sun comes up, I will leave
This is my last glance that will soon be memory


And when the daylight comes I'll have to go
But tonight I'm gonna hold you so close
Cause in the daylight we'll be on our own
But tonight I need to hold you so close
Oh-woah, oh-woah, oh-woah
Oh-woah, oh-woah, oh-woah


I never wanted to stop because I don't wanna start all over, start all over, babe
I was afraid of the dark but now it's all that I want, all that I want, all that I want


And when the daylight comes I'll have to go
But tonight I'm gonna hold you so close
Cause in the daylight we'll be on our own
But tonight I need to hold you so close


And when the daylight comes I'll have to go
But tonight I'm gonna hold you so close
Cause in the daylight we'll be on our own
But tonight I need to hold you so close
Oh-woah, oh-woah, oh-woah
Oh-woah, oh-woah, oh-woah
Oh-woah (yeah), oh-woah (yeah), oh-woah (yeah)
Oh-woah (yeah), oh-woah (yeah), oh-woah!
Anh đang chờ ở nơi đây, anh sẽ phải đi sớm thôi
Sao anh cứ cố níu giữ?
Ta biết ngày này sẽ đến, ta biết hết hệ lụy kéo theo
Chuyện đến nhanh thế sao?
Đây là đêm cuối của ta nhưng đã khuya rồi
Và anh đang cố không chợp mắt
Vì anh biết, khi anh thức, anh sẽ phải rời xa


Và khi bình minh đến, anh sẽ phải đi
Nhưng đêm nay, anh sẽ ôm em gần bên
Vì trong ánh ban mai, ta sẽ đi đường riêng
Nhưng đêm nay, anh cần phải ôm em gần bên
Oh-woah, oh-woah, oh-woah
Oh-woah, oh-woah, oh-woah


Có anh đây ngắm nhìn sự hoàn mỹ của em
Trong vòng tay anh, thật đẹp
Bầu trời dần sáng, những tinh tú đang lụi tàn
Có ai đó hãy giữ thời gian chậm lại đi
Đây là cách vô cùng khó, vì anh biết
Khi mặt trời mọc, anh sẽ bỏ đi
Đây là lần anh ngắm nhìn cuối rồi sẽ sớm thành kỷ niệm


Và khi bình minh đến, anh sẽ phải đi
Nhưng đêm nay, anh sẽ ôm em gần bên
Vì trong ánh ban mai, ta sẽ đi đường riêng
Nhưng đêm nay, anh cần phải ôm em gần bên
Oh-woah, oh-woah, oh-woah
Oh-woah, oh-woah, oh-woah


Anh không hề muốn ngừng bởi vì anh không muốn khởi đầu lại từ đầu, khởi đầu lại từ đầu, em hỡi
Anh sợ bóng đêm nhưng giờ đó là tất cả những gì anh muốn, tất cả những gì anh muốn, tất cả những gì anh muốn


Và khi bình minh đến, anh sẽ phải đi
Nhưng đêm nay, anh sẽ ôm em gần bên
Vì trong ánh ban mai, ta sẽ đi đường riêng
Nhưng đêm nay, anh cần phải ôm em gần bên


Và khi bình minh đến, anh sẽ phải đi
Nhưng đêm nay, anh sẽ ôm em gần bên
Vì trong ánh ban mai, ta sẽ đi đường riêng
Nhưng đêm nay, anh cần phải ôm em gần bên
Oh-woah, oh-woah, oh-woah
Oh-woah, oh-woah, oh-woah
Oh-woah (yeah), oh-woah (yeah), oh-woah (yeah)
Oh-woah (yeah), oh-woah (yeah), oh-woah!

View more latest threads same category: