Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc - isharebook.com

Video
Made a wrong turn
Once or twice
Dug my way out
Blood and fire
Bad decisions
That's alright
Welcome to my silly life

Mistreated, misplace
Misunderstood
Miss "no way it's all good"
It didn't slow me down.

Mistaking
Always second guessing
Underestimating
Look I'm still around

Pretty, pretty please
Dont you ever, ever feel
Like you're less than
Fucking perfect

Pretty, pretty please
If you ever, ever feel
Like you're nothing
You're fucking perfect to me

You're so mean
When you talk
About yourself, you were wrong
Change the voices in your head

Make them like you instead
So complicated
Look how big we all make it
Filled with so much hatred
Such a tired game

It's enough
I've done all I can think of
Chased down all my demons
I've seen you do the same

Oh

Pretty, pretty please
Dont you ever, ever feel
Like you're less than
Fucking perfect

Pretty, pretty please
If you ever, ever feel
Like you're nothing
You're fucking perfect to me

The whole worlds scared
So I swallow the fear
The only thing I should be drinking
Is an ice cold beer

So cool in line
And we try, try, try
But we try too hard
And it's a waste of my time

Done looking for the critics
Cause they're everywhere
They don't like my jeans
They don't get my hair

Exchange ourselves
And we do it all the time
Why do we do that?
Why do I do that?

Why do I do that?

Yeeeeaaaahhh
Oooooooh
Oh baby pretty please

Pretty, pretty please
Dont you ever feel
Like you're less than
Fucking perfect

Pretty, pretty please
If you ever, ever feel
Like you're nothing
You're fucking perfect to me

You're perfect, you're perfect

Pretty, pretty please
If you ever, ever feel
Like you're nothing
You're fucking perfect to me
Tôi đã định hướng sai lầm này
Một hay hai lần ấy
Rồi cố tìm cách thoát ra
Chết tiệt thật là khốn kiếp
Thật là một quyết định tệ hại
Không sao tôi sẽ ổn thôi mà
Chào mừng đến với cuộc sống ngu ngốc của tôi

Bị ngược đãi, rồi bị đặt nhầm nơi
Bị hiểu lầm
Cô "Không đời nào mọi thứ đều ổn cơ mà"
Điều đó không cản tôi đâu

Ngộ nhận
Luôn dự đoán khi đã biết kết quả rồi
Đánh giá thấp
Ê nhìn này tôi vẫn ở đây đấy

Làm ơn được không
Bạn có bao giờ, bao giờ cảm thấy
Như là mình chưa tới mức
Vô cùng hoàn hảo không

Làm ơn được không
Nếu bạn có bao giờ, bao giờ cảm thấy
Như mình chả là cái quái gì
Các bạn vô cùng hoàn hảo với tôi đấy

Bạn thật ích kỷ
Khi nói chuyện
Về mình, bạn đã sai rồi
Hãy thay đổi giọng nói trong đầu mình đi

Thay vì vậy hãy làm cho chúng giống như chính bạn
Thật phức tạp ấy
Hãy nhìn những điều to lớn mà chúng ta tạo ra xem
Đổ đầy bao nhiêu giọt hận thù
Thật là một trò chơi mệt mỏi

Đủ rồi
Tôi đã xong mọi thứ mà tôi có thể nghĩ
Rượt đuổi hết quỷ dữ trong tâm hồn
Tôi cũng thấy bạn làm giống hệt tôi

Ôi

Làm ơn được không
Bạn có bao giờ, bao giờ cảm thấy
Như là mình chưa tới mức
Vô cùng hoàn hảo không

Làm ơn được không
Nếu bạn có bao giờ, bao giờ cảm thấy
Như mình chả là cái quái gì
Các bạn vô cùng hoàn hảo với tôi đấy

Cả thế giới sợ hãi
Nên tôi nuốt hết mọi sợ hãi
Thứ duy nhất mà tôi có thể uống ấy
Là một ly bia đá lạnh

Thật là tuyệt trong bộ đồ
Chúng ta cố gắng, cố gắng và cố gắng
Nhưng chúng ta cố gắng quá hăng hái
Và rồi điều đó làm mất thời gian của tôi

Tôi đã kiếm ra những nhà phê bình rồi
Vì họ ở khắp nơi mà
Họ không thích cái quần jeans của tôi
Họ không thích cái mái tóc của tôi

Hãy thử tráo đổi vị trí chúng ta xem
Chúng ta cứ làm thế mọi lúc
Sao mà chúng ta lại làm thế?
Sao tôi lại làm thế?

Sao tôi lại làm thế?

Yeeeeeaaahhhh
Ooooooooh
Ôi làm ơn đi

Làm ơn được không
Bạn có bao giờ, bao giờ cảm thấy
Như là mình chưa tới mức
Vô cùng hoàn hảo không

Làm ơn được không
Nếu bạn có bao giờ, bao giờ cảm thấy
Như mình chả là cái quái gì
Các bạn vô cùng hoàn hảo với tôi đấy

Các bạn hoàn hảo, các bạn hoàn hảo đấy

Làm ơn được không
Nếu bạn có bao giờ, bao giờ cảm thấy
Như mình chả là cái quái gì
Các bạn vô cùng hoàn hảo với tôi đấy

View more latest threads same category: