Phần 1 :


Phần 2 :


Phần 3 :

[INFO]Giới thiệu về nội dung

Từ một cậu bé quê mùa tỉnh lẻ ở Kanchanaburi, Vikrom Kromadit đã trở thành một doanh nhân nổi tiếng và thành đạt "đến bất ngờ". Ngay từ thuở nhỏ, cái khao khát "trở thành ông chủ" đã ngấm sâu trong máu thịt của ông. Dù có lúc trong túi chỉ còn vỏn vẹn 25 xu, Vikrom vẫn không ngừng khao khát tìm kiếm sự thành công trong kinh doanh và cơ hội trở thành một ông chủ, dù chỉ là "ông chủ 25 xu". Vikrom Kromadit không bao giờ từ bỏ ước mơ làm giàu của mình.

Cuốn sách hữu ích cho những ai mang hoài bão trở thành một doanh nhân thành đạt và những ai quan tâm tìm hiểu cách xây dựng mối quan hệ nhằm đạt được các mục tiêu trong kinh doanh. Trên tất cả, cuốn sách này dành cho những ai muốn có thêm "chất kích thích" để tăng cường nghị lực nhằm vượt qua thách thức và quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực.[/INFO]

Direct Link : Copy tất cả link bên dưới và Vào Chương Trình Download IDM -> Task --> Add Batch download from Clipboard (Nếu ko tự động thì Click tiếp Start Queue)[B][SIZE=3]

Phần 1 :
Code:
http://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3 
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo01/01-loi_gioi_thieu.mp3 
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo01/02-loi_tac_gia.mp3 
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo01/03-loi_NXB.mp3 
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo01/04-chuong_1.mp3 
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo01/05-chuong_2.mp3 
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo01/06-chuong_3.mp3 
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo01/07-chuong_4.mp3 
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo01/08-chuong_5.mp3 
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo01/09-chuong_6.mp3 
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo01/10-chuong_7.mp3 
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo01/11-chuong_8.mp3
Phần 2 :
Code:
http://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo02/01-chuong_9.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo02/02-chuong_10.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo02/03-chuong_11.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo02/04-chuong_12.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo02/05-chuong_13.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo02/06-chuong_14.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo02/07-chuong_15.mp3
Phần 3 :
Code:
http://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo03/01-chuong_17.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo03/02-chuong_18.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo03/03-chuong_19.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo03/04-chuong_20.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo03/05-chuong_21.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo03/06-chuong_22.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo03/07-chuong_23.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo03/08-chuong_24.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo03/09-chuong_25.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo03/10-chuong_26.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo03/11-chuong_27.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo03/12-chuong_28.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo03/13-chuong_29.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo03/14-chuong_30.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo03/15-chuong_31.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo03/16-chuong_32.mp3
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/taykhonggaydungcodo03/17-chuong_33.mp3

View more latest threads same category: