Phía bên trái là chat room có danh sách các game thủ đang trong Room đó, có ghi rõ lv, PING, Rank, Guild của từng thành viên.

Bạn vào phần Cài đặt(Settings), ở Browse chọn file chạy hướng đến file Frozen Throne.exe trong thư mục Warcraft III của máy bạn.

Start để bắt đầu chơi như 1 game Warcraft III LAN bình thường, bạn có thể host(người tạo map) hoặc join(vào map người khác chơi) 1 game bất kì trong list.

Một số lưu ý:

PING là chỉ độ trễ của người đó so với bạn, độ trễ càng cao, delay và lag trong game(người đó bị hoặc bạn host và ngược lại) càng lớn.

Đôi khi bạn của bạn host mà bạn không thấy phòng, điều này nghĩa là người đó và bạn chưa tunnel nhau.

Để giải quyết 2 vấn đề trên, bạn nhấp chuột phải vào tên người đó và chọn Ping/Tunnel (nếu bạn host, chọn gamers join my host, những người tham gia game của bạn sẽ hiện ra, hoặc ra chat room bảo ngừoi đó chat 1 câu bất kì, nhấp đúp vào tên người đó rồi nhìn sang Phòng game sẽ thấy hiện thông tin về người đó).

Nếu các bạn đang trong game có người bị dis thì sử dụng: -ping

View more latest threads same category: