Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc - isharebook.com

Video
Verse 1:
I saw you
Sitting next to him in his car
I saw you
Going with him to a bar
I saw you
Talking to him and having fun, while you said you went to your mom,
Why do you wanna do me wrong?

Chorus:
Why did you lie?
Why didn’t you just tell me you wanna break up
Why did you lie?
Don’t come to me and say that you wanna make up
I don’t know what to say,
Take back your tears and go away
I saw enough to know that I’ve been played
Still I can’t understand, why did you lie?

Verse 2:
I saw you
Holding his hands like they were mine
I saw you
Kissing his lips, girl you crossed the line
I saw you
You say that you made a big mistake
Then again, it was a risk you did take
Why do you wanna do me wrong?

[Chorus]...

Đoạn 1:
Anh đã thấy em
Đang ngồi kế bên hắn trong xe của hắn
Anh đã thấy em
Đang đi cùng hắn tới một quán bar
Anh đã thấy em
Đang trò chuyện với hắn và thật vui vẻ, trong khi em lại nói em đến chỗ mẹ em,
Tại sao em đối xử với anh tệ thế?

Đk:
Tại sao em lại nói dối?
Tại sao em lại không nói anh biết em muốn chia tay?
Tại sao em lại nói dối?
Đừng đến với anh và nói rằng em muốn làm hòa
Anh không biết phải nói gì,
Lấy lại những giọt nước mắt của em và biến đi
Anh đã thấy đủ để biết rằng mình đã bị đùa cợt
Tuy nhiên, anh chẳng thể hiểu được, tại sao em lại nói dối?

Đoạn 2:
Anh đã thấy em
Nắm tay hắn như thể đôi tay ấy là tay anh
Anh đã thấy em
Đang hôn hắn, cô gái, em đã vượt qua giới hạn rồi
Anh đã thấy em
Em nói rằng em đã phạm sai lầm lớn
Lại một lần nữa, em lại làm liều
Tại sao em đối xử với anh tệ thế?

[ĐK]...View more latest threads same category: