Tên truyện: Tiểu Hoà thượng / Nhóc con siêu quậy/ Những người bạn tốt
Số tập: 30 (full)
Truyện được tổng hợp từ vuilen
———————————————— —————————
Nội dung: Truyện kể về nhóc Tiểu Hoà Thượng tên Nhất Viên đi tìm 12 linh thú và dùng sức mạnh của linh thú kết hợp với sức mạnh 12 sao tà, 12 đệ tử của Tiên Đạo Môn để chống lại Kasa đang dần trở lại sau 500 năm….Liệu Nhất Viên có thành công??? Xem truyện sẽ rõ
———————————————— —————————
Mình dồn 5 tập vô 1 link để mọi người download tiện hơn
Tập 1 – 5: http://www.megaupload.com/?d=2F70OX5K
Tập 6 – 10: http://www.megaupload.com/?d=3PQ1QTMN
Tập 11 – 15: http://www.megaupload.com/?d=R5TVHEVM
Tập 16 – 20: http://www.megaupload.com/?d=YZO0GY5O
Tập 21 – 25: http://www.megaupload.com/?d=7186CNEW
Tập 26 – 30 (hết): http://www.megaupload.com/?d=5FNSQ5CL
Update link Mediafire
Tap 1 – 5
Tap 11 – 15
Tap 16 – 20
Tap 21 – 25
Tap 26 – 30
Tap 6 – 10

View more latest threads same category: