Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc - isharebook.com

Video
Lately I've been stuck imaginin'
What I wanna do and what I really think
Time to blow out
Be a little inappropriate
'Cause I know that everybody's thinkin' it
When the lights out

Shame on me
To need release
Uncontrollably

Chorus: X2
I-I-I wanna go-o-o
All the way-ay-ay
Takin' out my freak tonight
I-I-I wanna sho-o-ow
All the dir-ir-irt
I got runnin' through my mind
Woah


Lately, people got me all tied up
There's a countdown waiting for me to erupt
Time to blow out
I've been told who I should do it with
To keep both my hands above the blanket
When the lights out

Shame on me
To need release
Uncontrollably

Chorus:X2

Shame on me
To need release
Uncontrollably

I-I-I wanna go-o-o
All the way-ay-ay
Takin' out my freak tonight
I-I-I wanna sho-o-ow
All the dir-ir-irt
I got runnin' through my mind
Woah

I-I-I wanna go-o-o
All the way-ay-ay
Takin' out my freak tonight
I-I-I wanna show-ow-ow
All the dir-ir-irt
I got runnin' through my mind
Gần đây em đã bị ám ảnh một bóng hình
Em muốn làm điều gì và những gì em thực sự nghĩ suy
Thời gian thổi bay hết rồi
Một chút không phù hợp
Vì em biết rằng mọi người nghĩ về nó đấy
Khi ánh sáng dần tắt

Chút ngượng ngùng trong em
Cần giải thoát thôi
Chẳng thể kiểm soát được rồi.

ĐK:X2
Em- em- em muốn nhảy nhót
Hết sảy luôn
Đưa lũ bạn đi cùng đêm nay
Em- em -em muốn thể hiện
Tất thảy quái đản
Em trốn khỏi tâm trí của em
Woah

Gần đây, mọi người cứ giữ em lại
Đếm ngược đợi chờ em bùng nổ
Thời gian thổi bay hết cả
Em đã được chỉ bảo phải làm với ai
Đôi tay vươn lên cao
Khi ánh sáng dần tắt.

Chút ngượng ngùng trong em
Cần giải thoát thôi
Chẳng thể kiểm soát được rồi.

ĐK:X2

Chút ngượng ngùng trong em
Cần giải thoát thôi
Chẳng thể kiểm soát được rồi.

Em- em- em muốn nhảy nhót
Hết sảy luôn
Đưa lũ bạn đi cùng đêm nay
Em- em -em muốn thể hiện
Tất thảy quái đản
Em trốn khỏi tâm trí của em
Woah

Em- em- em muốn nhảy nhót
Hết sảy luôn
Đưa lũ bạn đi cùng đêm nay
Em- em -em muốn thể hiện
Tất thảy quái đản
Em trốn khỏi tâm trí của em

View more latest threads same category: