Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc - isharebook.com

Video
True Friend

(U huh) (That's right)
We sign our cards and letters BFF (Uh uh) -*
You've got a million ways to make me laugh(Yeah)
You're looking out for me
You've got my back
It's so good to have you around
You know the secrets I could never tell(Uh huh)
And when I'm quiet you break through my shell
Don't feel the need to do a rebel yell
Cuz you keep my feet on the ground

You're a true friend
You're here till the end
You pull me aside when somethin ain't right
Talk with me now and into the night
Till it's alright again
You're a true friend

You don't get angry when I change the plans
Somehow you're never out of second chances
Won't say I told you when I'm wrong again
I'm so lucky that I found

A true friend
You're here till the end
You pull me aside when somethin ain't right
Talk with me now and into the night
Till it's alright again

True friends will go to the ends of the earth
Til they find the things you need
Friends hang on through the ups and the downs
Cuz they've got someone to believe in

A true friend
You're here till the end
You pull me aside when somethin ain't right
Talk with me now and into the night
No need to pretend

Oh you're a true friend
You're here till the end
You pull me aside when somethin ain't right
Talk with me now and into the night
Till it's alright again
You're a true friend
You're a true friend
You're a true friend
Người bạn chân thành

Chúng ta ký tên vào những cái card và những bức thư hàng chữ Best Friends Forever
Bạn có cả hàng triệu cách để làm tôi cười
Bạn luôn để ý mọi việc giúp tôi
Và hỗ trợ cho tôi
Thật là tốt khi có bạn luôn bên cạnh
Bạn biết những bí mật mà tôi không bao giờ có thể nói ra
Và khi tôi im lặng thì bạn là người phá vỡ cái vỏ ốc ấy trong tôi
Tôi không cảm thấy cần phải làm la hét tức giận gì
Bởi vì bạn luôn giúp cho tôi đứng vững trên đôi chân mình

Bạn là 1 người bạn chân thành
Bạn sẽ luôn ở bên tôi đến phút cuối cùng
Và giúp tôi thoát khỏi rắc rối khi có điều gì đó không đúng xảy ra
Hãy nói chuyện với tôi bây giờ và cả lát nữa khi màn đêm buông xuống
Cho đến khi mọi việc lại trở lại bình thường
Bạn là 1 người bạn chân thành

Bạn không tức giận khi tôi thay đổi kế hoạch ban đầu
Không hiểu sao bạn luôn luôn dành cho tôi những cơ hội thứ 2
Và không bao giờ nói rằng “thấy chưa, tui đã bảo với bà như vậy rồi” khi tôi mắc lỗi lần nữa
Tôi thật là may mắn khi đã tìm thấy


1 người bạn chân thành
Bạn sẽ luôn ở bên tôi đến phút cuối cùng
Và giúp tôi thoát khỏi rắc rối khi có điều gì đó không đúng xảy ra
Hãy nói chuyện với tôi bây giờ và cả lát nữa khi màn đêm buông xuống
Cho đến khi mọi việc lại trở lại bình thường

1 người bạn chân thành sẽ đi đến tận cùng trái đất
Cho đến khi họ tìm thấy điều mà bạn cần
Bạn bè thì sẽ luôn kiên trì vượt qua những lúc vui và cả những lúc buồn
Bởi vì họ có 1 ai đó để tin tưởng

1 người bạn chân thành
Bạn sẽ luôn ở bên tôi đến phút cuối cùng
Và giúp tôi thoát khỏi rắc rối khi có điều gì đó không đúng xảy ra
Hãy nói chuyện với tôi bây giờ và cho đến khi màn đêm buông xuống
Không cần gì phải giả vờ

View more latest threads same category: