Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc - isharebook.com

Video
A warning to the people
The good and the evil

This is war

To the soldier, the civillian
The martyr, the victim

This is war

It's the moment of truth and the moment to lie
The moment to live and the moment to die
The moment to fight, the moment to fight, to fight, to fight, to fight

To the right, to the left
We will fight to the death
To the Edge of the Earth
It's a brand new world from the last to the first

To the right, to the left
We will fight to the death
To the Edge of the Earth
It's a brand new world, It's a brand new world

A warning to the prophet
To the liar, to the honest

This is war

To the leader, to the prior, the victim, the Messiah

This Is War

It's the moment of truth and the moment to lie
The moment to live and the moment to die
The moment to fight, the moment to fight, to fight, to fight, to fight

To the right, to the left
We will fight to the death
To the Edge of the Earth
It's a brand new world from the last to the first

To the right, to the left
We will fight to the death
To the Edge of the Earth
It's a brand new world, It's a brand new world, It's a brave new world

I do believe in the light
Raise your hands into the sky
The fight is done
The war is won
Lift your hands toward the sun
Toward the sun, toward the sun, toward the sun
The war is won

To the right, to the left
We will fight to the death
To the Edge of the Earth
It's a brand new world from the last to the first

To the right, to the left
We will fight to the death
To the Edge of the Earth
It's a brand new world, It's a brand new world, It's a brand new world

A brand new world, the war is won, the war is won, a brand new world

I believe in nothing not the end and not the start
I believe in nothing not the earth and not the stars
I believe in nothing not the day or not the dark
I believe in nothing not but the beating of our hearts
I believe in nothing not 100 suns until we part
I believe in nothing not not in sin and not in God
I believe in nothing not not in peace and not in war
I believe in nothing not but the truth in who we are
Lời cảnh báo cho mọi người
Tốt và xấu

Đây là chiến tranh

Với chiến sĩ, với dân thường
Với liệt sĩ, với nạn nhân

Đây là chiến tranh

Là thời khắc của sự thật và thời khắc của dối gian
Thời khắc để sống và thời khắc để chết
Thời khắc để đấu tranh, thời khắc để đấu tranh!

Cánh hữu và cánh tả
Chúng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng
Tới bờ vực quả đất này
Đây là một thế giới hoàn toàn mới
[x2]

Lời cảnh báo cho người đề xướng
Cho kẻ dối gian, cho người chân thật

Đây là chiến tranh

Cho người đứng đầu, cho kẻ bề trên, cho nạn nhân, cho Đấng cứu thế

Đây là chiến tranh!

Là thời khắc của sự thật và thời khắc của dối gian
Thời khắc để sống và thời khắc để chết
Thời khắc để đấu tranh, thời khắc để đấu tranh!

Cánh hữu và cánh tả
Chúng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng
Tới bờ vực quả đất này
Đây là một thế giới hoàn toàn mới
[x2]

Tôi tin vào ánh sáng
Hãy giơ thẳng cánh tay lên bầu trời cao
Trận chiến đã qua
Cuộc chiến đã thắng
Hãy vươn tay về phía vầng dương quang
Về ánh mặt trời, về ánh mặt trời
Cuộc chiến đã thắng lợi rồi

Cánh hữu và cánh tả
Chúng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng
Tới bờ vực quả đất này
Đây là một thế giới hoàn toàn mới
[x2]

Đây là một thế giới hoàn toàn mới, cuộc chiến đã thắng lợi rồi

Tôi tin không gì là kết thúc và khởi đầu
Tôi tin không gì là mặt đất và sao xa
Tôi tin không gì là ngày sáng và đêm tối
Tôi không tin gì cả ngoài nhịp đậm con tim
Tôi không tin không phải 100 mặt trời cho đến khi ta chia kìa
Tôi tin không gì là không tội lỗi và không thánh thiện
Tôi tin không gì là không hòa bình và không chiến tranh
Tôi không tin gì ngoài sự thật về bản chất chúng ta

View more latest threads same category: