TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG MỚI NHẤT2011


TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 2011 (TRỌN BỘ 3 TẬP)TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 2011
• Mã sách: 13410
•Tác giả: Bộ giaot hông vận tải
• Nhà xuất bản:Giao thông vận tải
• Số trang: 1890
• Kích thước: 20x28
• Trọng lượng: 3500 g
• Giá bán: 1.350.000 đ
• Năm xuất bản: 2011

Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng các công trình giao thông 2011 được xuất bản có giá trị áp dụng trong toàn nghành xây dựng .Tuyển tập được chia thành 3 tập sắp xếp theo thứ tự từ tập 1 đến tập 3.Nội dung của mỗi tập được sắp xếp theo các công việc : thí nghiệm & khảo sát, phương pháp, thử thiết kế, thi công nghiệm thu ….Tuy nhiên mỗi tiêu chuẩn ở các tập đều có sự mật thiết với nhau .Để quý cơ quan đơn vị có được tài liệu tổng thể các tiêu chuẩn xây dựng chuyên nghành giao thông làm tài liệu áp dụng trong công việc đạt hiệu quả cao NXB GIAO THÔNG VẬN TẢI cho biên soạn và phát hành bộ sách :

Tập 1: Tiêu chuẩn quy trình thí nghiệm & phương pháp thử, đánh giá tác động môi trường.
Giá: 450.000đ/1cuốn

PHẦN I. TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

1. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 06 - 77 QUY TRÌNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NƯỚC

2. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 07 - 77 QUY TRÌNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI

3. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 11-77 QUY TRÌNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU MẶT ĐƯỜNG SỎI ONG

4. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 24 - 84 QUY TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU DẦM CẤU THÉP LIÊN KẾT BẰNG BULÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO 23

5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4252 : 1988 QUY TRÌNH LẬP THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ THI CÔNG - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Procedures for formulation of the building organization design and the building works design – Codes of construction, check and acceptance

6. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 217 –1994 GỐI CẦU CAO SU CỐT BẢN THÉP TIÊU CHUẨN CHẾ TẠO NGHIỆM THU, LẮP ĐẶT 57

7. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 236 - 97 QUY TRÌNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU BẤC THẤM TRONG XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG TRÊN ĐẤT YẾU

8. TIÊU CHUẨN NGÀNH 250 - 1998 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM VÀ ĐÁ DĂM CẤP PHỐI LÁNG NHỰA NHŨ TƯƠNG AXIT 70

9. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 249 - 98 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA YÊU CẦU KỸ THUẬT 92

10. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 246 - 98 QUY TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THI LỚP CÁT GIA CỐ XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ 117

11. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 245 - 98 QUY TRÌNH THI CÔNG NGHIỆM THU LỚP CẤP PHỐI ĐÁ (SỎI CUỘI) GIA CỐ XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ 126

12. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 247 - 98 QUY TRÌNH THI CÔNG NGHIỆM THU DẦM CẦU BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC 133

13. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 253 - 98 SƠN CẦU THÉP VÀ KẾT CẤU THÉP QUY TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU 178

14. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 266 - 2000 QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CẦU VÀ CỐNG 194

15. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 248 - 98 VẢI ĐỊA CHẤT KỸ THUẬT TRONG XÂY DỰNG NỀN ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU 270

16. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 252 - 1998 QUY TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LỚP CẤP PHỐI ĐÁ DĂM TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ÔTÔ 276

17. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 257 - 2000 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHỒI 283

18. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 271 - 2001 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THI CÔNG NGHIỆM THU MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA 303

19. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 270 - 2001 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM THẤM NHẬP NHỰA 316

20. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 288 - 02 DẦM CẦU THÉP VÀ KẾT CẤU THÉP YÊU CẦU KỸ THUẬT CHẾ TẠO VÀ NGHIỆM THU CÔNG XƯỞNG 329

21. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 304 -03 QUY TRÌNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC LỚP KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG BẰNG CẤP PHỐI THIÊN NHIÊN 353

22. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 345 – 06 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LỚP PHỦ MỎNG BÊ TÔNG NHỰA CÓ ĐỘ NHÁM CAO 359

23. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 334 - 06 QUY TRÌNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ÔTÔ 380

24. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 356-06 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA SỬ DỤNG NHỰA ĐƯỜNG POLIME 390

25. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 160 - 87 KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT PHỤC VỤ CHO THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÓNG CỌC 415

26. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4452 : 1987 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Prefabricated concrete and reinforced concrete - Codes for construction, check and acceptance 433

27. TIÊU CHUẨNXÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 4453 : 1995 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Monolithic concrete and reinforced concrete structure – Codes for construction, check and acceptance 449

28. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 286 : 2003 ĐÓNG VÀ ÉP CỌC - TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Pile driving and static jacking works - Standart for construction, check and acceptance 498

29. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 305: 2004 BÊ TÔNG KHỐI LỚN - QUI PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Mass concrete - Code of practice of construction and acceptance 536

30. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 326 : 2004 TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Bored pile - Standard for construction, check and acceptance 549

31. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 390: 2007 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Tập 2: Tiêu chuẩn thiết kế (thiết kế cầu ,bến phà,bến cầu phao,đường nông thôn, đô thị, đường ô tô). Giá: 450.000đ/1 cuốn

; MỤC LỤC 864 TRANG

PHẦN I TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT, THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ

1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4054 : 2005 ĐƯỜNG Ô TÔ YÊU CẦU THIẾT KẾ Highway - Specifications for design

2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5729: 1997 ĐƯỜNG ÔTÔ CAO TỐC - YÊU CẦU THIẾT KẾ Freeway and expressway - Specifcation for design

3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4527 - 88 HẦM ĐƯỜNG SẮT VÀ HẦM ĐƯỜNG ÔTÔ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

4. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 262 - 2000 QUY TRÌNH KHẢO SÁT THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG ÔTÔ ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ PHẦN II TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ ĐƯỜNG NÔNG THÔN, ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

5. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 210 - 92 ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

6. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM 104 : 2007 ĐƯỜNG ĐÔ THỊ - YÊU CẦU THIẾT KẾ Urban Roads - Specifications for Design PHẦN III TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẦU BẾN PHÀ, BẾN CẦU PHAO ĐƯỜNG BỘ

7. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 86 - 86 QUY TRÌNH THIẾT KẾ BẾN PHÀ, BẾN CẦU PHAO ĐƯỜNG BỘ PHẦN VI TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẦU

8. TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 272 - 05 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẦU

Tập 3: Tiêu chuẩn quản lý chất lượng, thi công & nghiệm thu. Giá: 450 000đ/1 cuốn Trọn bộ sách : 1.350.000đLiên hệ: 0926 98 58 68
TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
http://www.sachmoinhat.com
Giao sách tận nơi trên toàn quốc
Có hóa đơn đỏ
Miễn phí giao sách

View more latest threads same category: