Đây là tài liệu căn bản giúp các bạn đã từng quen hoặc chưa từng biết đến sáo trúc có những kiến thức về cách chọn sáo tốt, nhạc lý căn bản để thổi sáo, cách thổi sáo và những bài tập áp dụng. Thổi sáo ngang (6 lỗ hoặc 10 lỗ) không phải dễ dàng do đó phải kiên trì mới thành công.

Download from Ziddu
Download Ebook Tự học thổi sáo và ngâm thơ (Nguyễn Đình Nghĩa - pdf)
Download from Kewlshare
Download Ebook Tự học thổi sáo và ngâm thơ (Nguyễn Đình Nghĩa - pdf)

View more latest threads same category: