[INFO]
Tên sách: Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim

Tác giả: Tiến sĩ John Gray

Dịch giả: Phạm Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Chuyên
Tủ sách: Tâm lý – Giáo dục
Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin
Năm xuất bản: 2008
Khổ: 14.5x20.5 cm
Số trang: 432
Giá bìa: 52.000 VND

NGUYÊN TẮC 90/10

Bằng cách hiểu những tình cảm không quyết đoán trong quá khứ xuất hiện đều đặn như thế nào, dễ hiểu là tại sao chúng ta có thể trở nên dễ bị đối phương làm tổn thương. Khi chúng ta đau khổ thì khoảng 90% sự đau khổ đó liên quan đến quá khứ và không gắn gì với những gì chúng ta cho là làm chúng ta buồn. Nói chung, chỉ 10% đau khổ là tương thích với kinh nghiệm hiện tại.

Chúng ta hãy xem một ví dụ. Nếu đối phương có vẻ ít chỉ trích chúng ta, nó có thể làm tổn thương tình cảm của chúng ta ít hơn. Nhưng vì chúng ta là người lớn, chúng ta có thể hiểu rằng họ không định phê phán hay có thể chúng ta thấy hôm đó họ đã có một ngày không may. Sự thông cảm này giúp cho ta chấp nhận sự chỉ trích của họ mà không bị quá tổn thương. Chúng ta không xem xét nó với tư cách cá nhân.


Nhưng một ngày nọ, sự chỉ trích của họ rất đau đớn. Lúc đó những tình cảm tổn thương của chúng ta từ quá khứ lại dội về. Kết quả là chúng ta bị tổn thương hơn trước sự chỉ trích của đối phương. Nó xúc phạm vì khi là trẻ con chúng ta đã bị phê bình khắt khe. Sự chỉ trích của đối phương còn làm tổn thương hơn vì nó khuấy động lại quá khứ.Khi còn nhỏ, chúng ta không thể hiểu là chúng ta vô tội và sự cấm đoán của cha mẹ là vấn đề của họ. Thời thơ ấu, chúng ta tự mình nhận lấy hết sự phê bình, hắt hủi và trách mắng.
[/INFO]
http://www.mediafire.com/?tatwmjtzt04

View more latest threads same category: