Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc - isharebook.com

Video


I don't wanna be left behind
Distance was a friend of mine
Catching breath in a web of lies
I've spent most of my life
Riding waves, playing acrobat
Shadowboxing the other half
Learning how to react
I've spent most of my time

Catching my breath, letting it go, turning my cheek for the sake of this show
Now that you know, this is my life, I won't be told what's supposed to be right

Catch my breath, no one can hold me back, I ain't got time for that
Catch my breath, won't let them get me down, it's all so simple now

Addicted to the love I found
Heavy heart, now a weightless cloud
Making time for the ones that count
I'll spend the rest of my time
Laughing hard with the windows down
Leaving footprints all over town
Keeping faith, karma comes around
I will spent the rest of my life

Catching my breath, letting it go, turning my cheek for the sake of the show
Now that you know, this is my life, I won't be told what's supposed to be right

Catch my breath, no one can hold me back, I ain't got time for that
Catch my breath, won't let them get me down, it's all so simple now

You helped me see
The beauty in everything

Catching my breath, letting it go, turning my cheek for the sake of this show
Now that you know, this is my life, I won't be told what's supposed to be right

Catching my breath, letting it go, turning my cheek for the sake of this show
Now that you know, this is my life, I won't be told what's supposed to be right

Catch my breath

Catch my breath, no one can hold me back, I ain't got time for that
Catch my breath, won't let them get me down, it's all so simple now
It's all so simple now

Catching my breath, letting it go, turning my cheek for the sake of this show
Now that you know, this is my life, I won't be told what's supposed to be right

Catch my breath, no one can hold me back, I ain't got time for that
Catch my breath, won't let them get me down, it's all so simple now

Tôi không muốn bị bỏ lại đằng sau
Sự cách biệt từng là người bạn của tôi
Hít thật sâu trong một mớ dối trá
Tôi đã sống phần lớn quãng đời mình
Lướt những con sóng, chơi nhào lộn
Luyện tập cùng nửa con người kia (1)
Học cách làm sao để ứng phó
Tôi đã tiêu phần lớn thời gian mình

Hít vào thật sâu, thở ra thật nhẹ, nhẫn nhục chịu đựng vì lợi ích của buổi diễn này (2) (3)
Giờ thì bạn đã biết, đây là cuộc đời tôi, tôi sẽ không được bảo đâu mới là đúng đắn

Hít thật sâu, không ai có thể khiến tôi chùn bước, tôi không có thời gian cho việc đó
Hít thật sâu, sẽ không để người ta làm tôi gục ngã, nay tất cả đều quá giản đơn

Si mê mối tình tôi đã tìm thấy
Con tim nặng trĩu, giờ như đám mây bồng bềnh
Dành thời gian bên những ai xứng đáng
Tôi sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình
Cười nghiêng ngả với những khung cửa đổ sập
Để lại những vết chân khắp nơi trong thị trấn
Giữ vững niềm tin, nghiệp chướng bủa vây
Tôi sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình

Hít vào thật sâu, thở ra thật nhẹ, nhẫn nhục chịu đựng vì lợi ích của buổi diễn này
Giờ thì bạn đã biết, đây là cuộc đời tôi, tôi sẽ không được bảo đâu mới là đúng đắn

Hít thật sâu, không ai có thể khiến tôi chùn bước, tôi không có thời gian cho việc đó
Hít thật sâu, sẽ không để người ta làm tôi gục ngã, nay tất cả đều quá giản đơn

Bạn đã giúp tôi thấy
Vẻ đẹp ẩn chứa trong vạn vật

Hít vào thật sâu, thở ra thật nhẹ, nhẫn nhục chịu đựng vì lợi ích của buổi diễn này
Giờ thì bạn đã biết, đây là cuộc đời tôi, tôi sẽ không được bảo đâu mới là đúng đắn

Hít vào thật sâu, thở ra thật nhẹ, nhẫn nhục chịu đựng vì lợi ích của buổi diễn này
Giờ thì bạn đã biết, đây là cuộc đời tôi, tôi sẽ không được bảo đâu mới là đúng đắn

Hít thật sâu

Hít thật sâu, không ai có thể khiến tôi chùn bước, tôi không có thời gian cho việc đó
Hít thật sâu, sẽ không để người ta làm tôi gục ngã, nay tất cả đều quá giản đơn
Giờ đây mọi chuyện đều quá giản đơn

Hít vào thật sâu, thở ra thật nhẹ, nhẫn nhục chịu đựng vì lợi ích của buổi diễn này
Giờ thì bạn đã biết, đây là cuộc đời tôi, tôi sẽ không được bảo đâu mới là đúng đắn

Hít thật sâu, không ai có thể khiến tôi chùn bước, tôi không có thời gian cho việc đó
Hít thật sâu, sẽ không để người ta làm tôi gục ngã, nay tất cả đều quá giản đơn
View more latest threads same category: