Liên hệ: Ms.Hồng Vân - HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070

email: hongvan@thongtinluat.org

website: http://www.thongtinluat.org

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng công tác giáo dục và đào tạo, phát triển giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Vừa qua, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành hàng loạt văn bản hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực giáo dục như: Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11-5-2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định 40/2011/NĐ-CP ngày 8-6-2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27-6-2011 Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4-7-2011 Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư 25/2011/TT-BGDĐT ngày 16-6-2011 Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng.

Để giúp các Hiệu trưởng, lãnh đạo và các cán bộ trong ngành giáo dục nắm được các quy định mới nhất trong lĩnh vực nói trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:

“HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC VÀ CÁC QUY ĐỊNH, QUY CHẾ MỚI DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG VÀ LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG 2012”.

Cuốn sách gồm các phần sau:

Phần thứ nhất. Luật Giáo dục và các văn bản mới hướng dẫn thi hành;

Phần thứ hai. Các quy định và quy chế mới về quản lý nhà trường;

Phần thứ ba. Điều lệ và quy chế mới giáo dục mầm non;

Phần thứ tư. Điều lệ và quy chế mới giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên;

Phần thứ năm. Điều lệ, quy chế mới đối với giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;

Phần thứ sáu. Quy định quy chế mới đối với học sinh, sinh viên;

Phần thứ bảy. Quy định quy chế mới về thi cử, văn bằng;

Phần thứ tám. Chế độ chính sách mới đối với cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục;

Phần thứ chín. Quy định mới về tài chính - kế toán trong nhà trường.

Sách dày 570 trang khổ 20x28 in giấy trắng đẹp. In xong và nộp lưu chiểu 08/2011.

Giá: 299.000đ. (Có hóa đơn)

GIAO TẬN NƠI

Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms.Hồng Vân

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM

ĐT: 08 66515070 DĐ: 0909880382

email: hongvan@thongtinluat.org

website: http://www.thongtinluat.org

View more latest threads same category: