Liên hệ: Ms.Hồng Vân - HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070

email: hongvan@thongtinluat.org

website: http://www.thongtinluat.org
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM NĂM 2012 – HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN & NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG, CHẾ ĐỘ CHI TIÊU VÀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN NĂM 2011.
sách gồm những phần chính sau:


PHẦN THỨ NHẤT: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH.

PHẦN THỨ HAI: CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU, CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, VÀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN NĂM 2011.

PHẦN THỨ BA: CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, ĐIỀU ĐỘNG, KỶ LUẬT VÀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN.

PHẦN THỨ TƯ: HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VÀ QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG.

PHẦN THỨ NĂM: HỎI - ĐÁP CÁC QUI ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM TRONG CÔNG ĐOÀN.

giá phát hành : 299.000đ (có hóa đơn giao tận nơi )
GIAO TẬN NƠI

Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms.Hồng Vân

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM

ĐT: 08 66515070 DĐ: 0909880382

email: hongvan@thongtinluat.org

website: http://www.thongtinluat.org

View more latest threads same category: