Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc - isharebook.com

Hmmmm ... Hmmmm ... Hmmmm ... Hmmm ...


When I look into your eyes
It's like watching the night sky
Or a beautiful sunrise
There's so much they hold
And just like them old stars
I see that you've come so far
To be right where you are
How old is your soul?


I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up


And when you're needing your space
To do some navigating
I'll be here patiently waiting
To see what you find


'Cause even the stars they burn
Some even fall to the earth
We've got a lot to learn
God knows we're worth it
No, I won't give up


I don't wanna be someone who walks away so easily
I'm here to stay and make the difference that I can make
Our differences they do a lot to teach us how to use
The tools and gifts we got yeah, we got a lot at stake
And in the end, you're still my friend at least we did intend
For us to work we didn't break, we didn't burn
We had to learn how to bend without the world caving in
I had to learn what I've got, and what I'm not
And who I am


I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up
Still looking up.


I won't give up on us (no I'm not giving up)
God knows I'm tough enough (I am tough, I am loved)
We've got a lot to learn (we're alive, we are loved)
God knows we're worth it (and we're worth it)


I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up
Hmmmm ... Hmmmm ... Hmmmm ... Hmmm ...


Khi anh nhìn vào đôi mắt của em
Tựa như ngắm nhìn bầu trời đêm vắng vậy
Hoặc như một buổi bình minh xinh đẹp vậy
Quá nhiều mà đôi mắt em nắm giữ
Và chúng tựa như những ngôi sao già cỗi
Anh hiểu rằng em đã đi xa rồi
Tới bên cạnh em
Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?


Anh sẽ không từ bỏ tình ta
Dù nếu bầu trời dần chuyển xấu
Anh vẫn trao trọn tình anh đến em
Anh vẫn đang kiếm tìm


Và khi em cần không gian riêng của mình
Để làm vài điều bay bổng
Anh sẽ kiên nhẫn chờ em ở đây
Để xem những gì em tìm thấy


Vì khi các vì sao chúng cháy sáng
Rơi xuống nơi nào của quả đất
Ta đã học hỏi nhiều điều
Chúa trời biết ta chúng ta xứng đáng với điều đó mà
Không, anh sẽ không từ bỏ


Anh không muốn ai đó bước đi dễ dàng
Anh ở lại đây và anh có thể làm điều khác biệt
Điều bất hòa của chúng ta, dạy cho chúng ta cách giải quyết
Những đồ dùng và quà tặng mà ta đã có lúc lâm nguy
Và cuối cùng, em vẫn là người bạn của anh, chí ít ta đã thế
Ta chẳng phá vỡ việc hòa hợp chúng ta, ta không xóa đi
Ta đã học được cách giải quyết không làm thế giới sụp đổ
Anh đã học được từ những gì anh có và những gì không phải là anh
Và anh là ai


Anh sẽ không từ bỏ tình ta
Dù nếu bầu trời dần chuyển xấu
Anh vẫn trao trọn tình anh đến em
Anh vẫn đang kiếm tìm
Vẫn đang kiếm tìm


Anh sẽ không từ bỏ tình ta (không anh sẽ không từ bỏ)
Chúa biết anh đủ kiên trì (anh kiên trì mà, anh được yêu quý)
Chúng ta đã học hỏi được nhiều điều (ta được sống, ta được yêu)
Chúa trời biết ta chúng ta xứng đáng với điều đó mà(xứng đáng với điều đó)


Anh sẽ không từ bỏ tình ta
Dù nếu bầu trời dần chuyển xấu
Anh vẫn trao trọn tình anh đến em
Anh vẫn đang kiếm tìm
Vẫn đang kiếm tìm

View more latest threads same category: