Video

Picture perfect memories
Scattered all around the floor.
Reaching for the phone 'cause
I can't fight it anymore.

And I wonder if I ever cross your mind.
For me, it happens all the time.

It's a quarter after one.

I'm all alone and I Need you now.
Said I wouldn't call but I lost all control.
And I need you now.
And I don't know how I can do without.
I just need you now.

Another shot of whiskey
Can't stop looking at the door.
Wishing you come sweeping in the way

You did before.

And I wonder if I ever cross your mind.
For me, it happens all the time.

It's a quarter after one,
I'm a little drunk and I need you now.
Said I wouldn't call but I lost all control.
And I need you now.
And I don't know how I can do without.

I just need you now.

Ooh Oooohhhh.

I guess I'd rather hurt than feel nothing at all.

It's a quarter after one,
I'm all alone and I need you now.
And I said I wouldn't call but I'm a little drunk
And I need you now.

And I don't know how I can do without.
I just need you now.

I just need you now.

Oh baby, I need you now.
Bức ảnh những kỷ niệm tuyệt vời
Quăng đầy trên khắp sàn

Chạy tới bên chiếc điện thoại, vì
Em không thể chiến đấu thêm chút nào nữa rồi.

Và em tự hỏi rằng em đã từng thoáng qua trong tâm trí anh hay chưa
Với em, điều đó luôn diễn ra.

Bây giờ đã 1h15
Em cô đơn lắm rồi và em cần anh ngay bây giờ
Đã nói là sẽ không gọi nữa nhưng em đã mất hết tự chủ
Và em cần có anh ngay bây giờ

Em không biết có thể làm gì nếu không có anh
Giờ đây em chỉ cần anh thôi.

Lại thêm một ngụm whiskey nữa
Không thể không ngóng ra ngoài cửa
Ước sao em lại đến trên con đường
Em đã từng qua trước đó.

Và anh tự hỏi rằng anh đã từng thoáng qua trong tâm trí em hay chưa
Với anh, điều đó luôn diễn ra.


Bây giờ đã 1h15
Anh hơi say rồi và anh cần em ngay bây giờ
Nói rằng anh sẽ không gọi nữa nhưng anh mất hết kiểm soát rồi
Và anh cần em ngay lúc này đây.
Anh không biết phải làm gì nếu thiếu em
Anh chỉ cần có em ngay bây giờ.

Ooh Oooohhhh.


Em nghĩ em thà chịu đau đớn còn hơn là chẳng cảm thấy gì hết.

Đã 1h15
Em cô đơn lắm rồi và em cần có anh ngay bây giờ.
Và anh đã từng nói anh sẽ không gọi nữa nhưng anh say mất rồi đây.
Và anh cần có em ngay lúc này.
Em không biết phải làm gì nếu không có anh
Anh cần có em ngay giờ đây.

Em cần có anh ngay bây giờ.


Cưng ơi, chỉ cần có cưng ngay lúc này thôi.

View more latest threads same category: